Pinjaman Bercagar

01 $$

Cagaran Hartanah

Rumah Teres, Banglo, Semi-D, Town House, Shop Lot dan lain-lain

Cagaran Hartanah

Jika anda perlukan tunai yang besar dalam masa yang singkat, anda boleh cagarkan hartanah anda kepada kami, kelulusan kami adalah cepat berbanding daripada bank-bank tempatan

Kami memberi cagaran yang tinggi dan faedah yang rendah kepada anda, sila hubungi kami dengan segera

Mohon Online
02$$

Cagaran Tanah

Tanah kosong yang bernilai tinggi

Cagaran Tanah

Kami memberi pinjaman cagaran tanah yang bernilai tinggi, pastikan tanah anda mempunyai geran dan bebas hutang

Sila hubungi kami dengan maklumat lanjut yang lebih teliti

Mohon OnlineCara Mencagar Barangan Anda

Kami akan menilai barang cagaran anda, jika jumlah cagaran dapat diterima oleh anda, wang tunai akan diberikan segera kepada anda bersama-sama dengan resit cagaran

Penebusan

Untuk penebusan barang cagaran anda, sila bawa resit pinjaman yang telah dijelaskan, kami akan mengembalikan barang cagaran anda